معرفی


افشین امیدی

دستیار پژوهشی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

افتخارات:

  • برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی (۹۶-۱۳۹۵)
  • دانشجوی برگزیده دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ۱۳۹۴
  • رتبه یک کنکور ارشد مدیریت رسانه سال ۱۳۹۴ (در میان ۴۰۹۳ شرکت کننده)

 

علایق پژوهشی:

  • قابلیت های پویای سازمان رسانه ای
  • مدیریت استراتژیک
  • سیاستگذاری های رسانه ای
  • چارچوب بندی رسانه ای
  • رسانه و سلامت
  • نظریه های رسانه
  • روش تحقیق (کمی و کیفی)