Monthly Archives: بهمن ۱۳۹۴

ساز هنگ درام و قیمت ۱۴ میلیونی آن!!!

نزدیک دو سال پیش بود که در سرچ های اینترنتی متوجه سازی شدم که اسمی از آن در ایران به گوشم نرسیده بود هنگ نامی بود که برایم خیلی تازگی داشت با ظاهری عجیب و البته صدای خاص و شیرین ….. همون روزها بدم نمی آمد آن ساز را تهیه کنم اما با توجه به اینکه هیج نوعی و هیچ ...

ادامه مطلب...