مدیریت رسانه: علم مدیریت یا مطالعات رسانه؟ (چالش بی پاسخ)


پاسخ چارلز براون : استاد مدیریت رسانه دانشگاه وستی مینستر انگلستان 

از ابتدای شکل گیری رشته مدیریت رسانه در دنیا، چالشی به وجود آمد و آن هم این بود که این رشته باید بیشتر هویت مدیریتی داشته باشد یا باید توجه ویژه تری به مطالعات رسانه ای و اجتماعی داشته باشد. این چالش حتی هنوز هم میان محققان مدیریت رسانه در ایران بدون پاسخ مانده است و دیدگاه ها در این مورد تفاوت های زیادی دارد.

اما چیزی که هم اکنون واضح به نظر می رسد آن است که وزنه مدیریتی در این رشته پر و بال بیشتری پیدا کرده است. دلیلش هم مشخص می باشد؛ رهبران پیشروی این رشته در دنیا، افرادی همچون رابرت پیکارد، لوسی کونگ، اولمستد و … با پس زمینه های اقتصاد و مدیریتی در این حوزه پژوهش کرده اند و نوع نگاه آن ها توانسته است از توجه بیشتری برخوردار شود.

چارلز براون در فصلی از کتاب مدیریت شرکت های رسانه ای (۲۰۱۶)، بیان می کند که لوسی کونگ اعتقاد دارد که در آینده رشته مدیریت رسانه، باید توجه ویژه تری به نظریات و رهیافت های علم مدیریتی نسبت به مطالعات رسانه ای شود. با این حال، براون با احترام کامل با این نوع فکر کونگ مخالف است.

از نظر براون، در این صورت فضای کافی و مناسب برای شکل گیری مطالعات انتقادی در مدیریت رسانه به وجود نخواهد آمد. در نگاه براون، اینگونه صحیح نیست که بیاییم و به یک حوزه اهمیت بیشتری دهیم و به حوزه ای دیگر اهمیت کم تر. چیزی که باید اهمیت داشته باشد، آن است که به بهترین نحو بین مطالعات مدیریت و مطالعات رسانه ای و اجتماعی ارتباط برقرار کنیم. چیزی که در مدیریت رسانه، سخت و با ارزش خواهد بود توجه به همین مسئله می باشد.

به اعتقاد چارلز، استفاده صرف از نظریه ها و ابزارهای مدیریتی در مدیریت رسانه ارزش افزوده ای برای رشته نخواهد داشت، بلکه نوآوری برای ارتباط میان مطالعات مدیریت و مطالعات رسانه ارزش افزوده اصلی را برای این رشته ایجاد خواهد کرد. مطالعات انتقادی در مدیریت رسانه یکی از چارچوب هایی هست که به طور مناسبی می تواند پژوهشگران مدیریت رسانه را در برقراری ارتباط میان مطالعات رسانه و علم مدیریت یاری رساند.

 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*