اولین کارگاه تخصصی آمادگی کنکور دکتری مدیریت رسانه ۹۸ – تهران

 

توضیح:

همانطور که می دانید کنکور دکتری مدیریت رسانه و به طور کلی قبولی در مقطع دکتری رشته مدیریت رسانه بسیار رقابتی است و ظرفیت های قبولی نیز بسیار محدود.

به طور کلی می توان گفت برای قبولی در این رشته نه رتبه و نه رزومه به طور تنها کفایت نمی کنند. بلکه داوطلب هوشمند باید برنامه مناسبی داشته باشد تا در هر دو بهترین نتیجه را بیاورد. این کارگاه، به طور تخصصی و متمرکز به هر دوجنبه می پردازد و در بهترین حالت، نقشه راهی را برای داوطلبان کنکور دکتری ۹۸ ترسیم خواهد کرد. هدف اصلی در این کارگاه، آن است که داوطلب اطمینان خاطر داشته باشد که در یک برنامه ریزی چندماه می تواند در قوی ترین حالت ممکن، خود را برای کنکور و مصاحبه دکتری آماده سازد. سرفصل های کارگاه به طور جزئی در پوستر مشخص شده است.

 

این کارگاه با موفقیت برگزار گردید….