مدیریت خلاقیت یا مدیریت برای خلاقیت؟ (تقویت خلاقیت رسانه ای)

مدیریت خلاقیت یا مدیریت برای خلاقیت؟ در ادبیات مدیریت رسانه، برخی از پژوهشگران اشاره کرده اند که خلاقیت قابل مدیریت است.‌ با این حال، نکته اساسی اینجاست که خلاقیت عموما در جرقه های غیر مترقبه در ذهن کارکنان خلاق اتفاق می افتد و قابل مدیریت نیست.

در این وضعیت چه باید کرد؟ اگرچه خلاقیت به خودی خود قابل مدیریت نیست اما می توان سازمان را به طوری مدیریت کرد که شرایط بروز و ظهور خلاقیت توسط کارکنان رسانه ای فراهم شود. به عباراتی بهتر، این فرایند را می توان مدیریت برای خلاقیت نامید

از سه سطح می توان عملکرد سازمان را در مدیریت برای خلاقیت مورد ارزیابی قرار داد.

  1. استراتژی و اسناد بالادستی: سیاستگذاری های کلان توجه به خلاقیت را تا چه میزان درون خود گنجانده است؟
  2. ساختار سازمان: نحوه شکل بندی و سازماندهی سازمان چقدر برای بروز خلاقیت افراد موثر است؟
  3.  فرهنگ سازمان: مراسم، آداب، الگوهای رفتاری و به طور کلی فرهنگ سازمان چقدر افراد را برای خلاق بودن تشویق می کند؟

🔷 سوال: در دل این سه سطح، تحلیل کنید که سازمان بزرگی همچون صدا و سیما برای بروز خلاقیت کارکنان رسانه ای چه نقشی را ایفا کرده است؟

جوابی بنویسید:

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد.

*