دسترسی به جزوات کنکوری سایت

از طریق لینک های زیر می توانید به جزوات کنکوری موجود در سایت دسترسی داشته باشید.

به مرور زمان، جزوات جدید در این صفحه آورده خواهند شد.

 

جزوه تئوری مدیریت (کلیه گرایش ها)

جزوه مبانی کلی ارتباط جمعی

راهنمای جامع ارشد مدیریت رسانه ۹۶