مدیریت رسانه: معرفی کتاب های لاتین مفید

یکی از مشکلات بزرگی که این رشته به خصوص در ایران با آن دست و پنچه نرم می کند، کمبود جدی کتاب های علمی در این رشته است. حتی تا زمانی که این کتب ترجمه شوند، زمان زیادی می گذرد و علاقمندان پژوهشگر در این رشته نمی توانند آن طور که باید، بروز باشند. اما خوشبختانه هر سال کتاب های بسیار مفید و خوبی در این رشته در دنیا منتشر می شود که خواندن آن ها بسیار می تواند نگاه مدیریت رسانه ای را در خوانندگان تقویت کند.

نکته مهمی که در فهم مطالب این کتب وجود دارد آن است که به نظرم خواننده باید مبانی و اصول مدیریت به ویژه مدیریت استراتژیک را فهمیده باشد تا بهتر بتواند محتوای این کتب را درک کند.

دو کتابی که برای معرفی در این نوشته در نظر گرفتم، هر دو در انتشارات اسپرینگر به چاپ رسیده است. خوشبختانه، خانم دکتر سمیه لبافی، مدرس دانشگاه تهران، بسیار به موقع و جامع به تحلیل این کتب پرداخته اند که لینک تحلیل این آثار آورده شده است و مطالعه آن را پیشنهاد می کنم.

کتاب اول:  مدیریت شرکت های رسانه‌ای و صنایع وابسته (لینک تحلیل و معرفی کامل کتاب): این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا فضای کلی دغدغه های متخصصان مدیریت رسانه دستتان آید. متأسفانه در برخی جوامع (حتی علمی) در مورد فهم رشته مدیریت رسانه کج فهمی هایی صورت گرفته است و این کتاب مرزهای این رشته ها را به خوبی ترسیم می کند.

کتاب دوم: تعهد کارکنان در مدیریت رسانه (لینک تحلیل کامل و معرفی کتاب): این کتاب، به مبحث رفتار سازمانی در سازمان های رسانه ای می پردازد. پیشنهاد بنده قبل از خواندن این اثر، آن است که قبل از آن حتما کتاب مدیریت رفتار سازمان دکتر آرین قلی پور مطالعه شود.

 

امیدوارم در آینده بتوانم کتب و مقاله های بیشتری معرفی کنم// موفق باشید