معرفی، سوابق و افتخارات


افشین امیدی

دستیار پژوهشی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ورودی بهمن ۱۳۹۴ (روزانه)
 • دانش آموخته مهندسی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری،‌دانشگاه یزد، ۱۳۹۳ (روزانه)

افتخارات:

 • مقاله شایسته تقدیر بخش علمی پژوهشی نهمین جشنواره رسانه های دیجیتال، وزارت فرهنگ و ارشاد (لوح افتخار با امضای وزیر فرهنگ) اسفند ۱۳۹۵
 • برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی (۹۶-۱۳۹۵)
 • دانشجوی برگزیده دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ۱۳۹۴
 • رتبه یک کنکور ارشد مدیریت رسانه سال ۱۳۹۴ (در میان ۴۰۹۳ شرکت کننده)

 

علایق پژوهشی:

 • قابلیت های پویای سازمان رسانه ای
 • مدیریت استراتژیک
 • سیاستگذاری های رسانه ای
 • چارچوب بندی رسانه ای
 • رسانه و سلامت
 • نظریه های رسانه
 • روش تحقیق (کمی و کیفی)